26 Karin Magana About Love Every Lover Should Know (Karin Magana Na Soyayya)

Updated: Mar 11, 2022
By Editorial Staff

If you ever wonder where to find Karin Magana na soyayya then this article is for you. Karin Magana or Hausa proverbs are a set of wise sayings used in the Hausa language. This set of Karin Magana about love (Karin Magana na soyayya) is packed with powerful and wise quotations from people probably in love when they said them.

Hausa Proverbs Talking About Love ( Karin Magana na Soyayya)

Related: 100+ Rib-Cracking Hausa Proverbs (Karin Magana)

 1. Amarya bata laifi koda ta mari ‘yar masu gida
 2. Da tsohuwar zuma ake magani
 3. Dadin zama ke kawo bege
 4. Fushin masoyi ya fi dariyar makiyi
 5. Hanta ba ta rabo da jinni
 6. Idan wani ya ki ka da wuni wani zai so ka da kwana
 7. Bakin Karen masoyi yafi farin ragon makiyi
 8. Garin masoyi baya nisa
 9. Soyayya gamon jini ne
 10. Soyayya ta fi kudi
 11. Son maso wani cuta ne
 12. Son maso wani koshin wahala
 13. Allah Ya hada mu da mai son mu koda mugune
 14. So duka so ne amma son kai ya fi
 15. So mai  hana ganin laifi
 16. Son kowa, kin wanda ya rasa
 17. Ka ki ni dubu su so ni
 18. Komai nisan gari, masoyi baya ganin nisan sa
 19. Labarin gizo baya wuce koki
 20. Labarin zuciya, a tambayi fuska
 21. Takalmin kaza, mutu ka raba
 22. Tunani mai sa amarya kuka
 23. Yau da gobe mai sa a mari amarya
 24. Yi nayi, bari na bari, shine aure
 25. Zaman duniya hakuri, makiya su fi masoya
 26. Zo mu zauna zo mu saba ne

Which other Karin Magana na soyayya do you think should be included here? Let us know in the comments.

25 Hausa Love Proverbs (Karin Magana Na Soyayya)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whats new?
Karin Magana Guda 100 in Hausa Language

Karin Magana Guda 100 in Hausa Language

"Karin Magana Guda 100" is a phrase in Hausa Language that translates to "100 Proverbs". Here are 100 Proverbs straight from Hausa land and their meanings in English 100 Hausa Proverbs (Karin Magana Guda 100) 1.Abin ba dadi, mahaukaci ya tauna kasa. Translation:...

Sababbin Karin Magana You Should Definitely Check

Sababbin Karin Magana You Should Definitely Check

Karing Magana in Hausa are wise sayings created by intelligent people. While some karin magana are full of wisdom, others are in the form of funny and rib-cracking proverbs There are also karin magana na soyayya (karin magana on love) In this article, we will look at...

Sababbin Karin Magana You Should Definitely Check

100 Hausa Proverbs ( Karin Magana Tsantsa)

If you are in search of pure Hausa proverbs then you have come to the right. This set of Karin magana tsan tsa is original, authentic, and coined by native Hausa speakers. Some of them are also full of wisdom, just like the 100+ Karin Magana full of wisdom. 100 Karin...

100+ Hausa Proverbs (Karin Magana) Full of Wisdom

100+ Hausa Proverbs (Karin Magana) Full of Wisdom

Hausa Karin Magana, otherwise known as Hausa proverbs are very rich just like their English counterparts. When you hear them, sometimes you wonder how the people that originated them came up with them. They are so full of wisdom as they encompass proverbs on all...

Explore more

You May Also Like…